جستجو
دسته‌بندی‌ها
  منو / دسته‌بندی‌ها بستن

  شما هم بفروشید

  • در وب‌ سایت ثبت نام کنید

  • فرمدرخواست همکاری تکمیل نمایید

  • فرم قرارداد را از اینجا دانلودو پس از تکمیل به ایمیل seller@Anilo.netارسال نمایید
  • پس از تماس با شما و تایید قرار داد

   کالاهای خود را لیست کرده

   محصولات خود را با استفاده از پنل  اختصاصی در آنیلو سریع و آسان وارد سایت کنید

   کالاهای خود را فروخته و به آنیلو ارسال کنید

  • فروش خود را طبق قرارداد تسویه کنید

  دانلود فرم قرارداد فروشندگان