جستجو
دسته‌بندی‌ محصولات
    منو | دسته‌بندی‌ها بستن

    دنتی پور | Dentipur

    برند دنتی پور درسال 1941  درزمینه محصولات مرتبط با دندان مصنوعی در کشور آلمان کار خود راد شروع کرد.این برند اوروپایی در راستای فروش کارخودتوسط مدیرکل اش وارد بازار جهانی شده وصادرات خودرا به طور چشم گیری افزایش داد.درحال حاضر این برند در حدود 15 سال قدمت دارد